تنوع، تداوم، کیفیت، سلامت
فلینظر الانسان الی طعامه(سوره عبس، آیه 23) آدمی باید به قوت و غذای خویش (به چشم خرد) بیاندیشد.
آب پاک، زمین پاک، انسان پاک
غذای سالم، شهروند سالم، جامعه سالم
جبر بقا ما را وادار به دانستن می کند.
آیا می دانید سم د.د.ت که یکی از خطرناک ترین سموم کشاورزی است، می تواند از طریق مادر به نوزاد نیز منتقل شود.
تخفیف 5 تا 10 درصدی عرضه محصولات سالم و ارگانیک برای بیماران خاص
بگو چه می‌خوری تا بگویم کیستی(ژان آنتلم بریا ساوارن )
بزرگترین کیمیا، کشاورزی است. امام صادق(ع)
خاک مرده برای آنها آیتی است ، ما آن را زنده کردیم و دانه ای از آن خارج ساختیم که از آن می خورند. (سوره یس آیه 3)
Crops

برای سفارش محصولات ارگانیک، به قسمت فروشگاه ها در استان مورد نظر خود مراجعه نمایید .

(با عضویت در گروه مصرف کنندگان محصولات سالم و ارگانیک، با ما همراه شوید و از مزایای آن برخوردار گردید)

 

سیب زمینی

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 3 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

پیاز

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 3 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

خیار

دسته: سالم، گواهی شده
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران، تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی...

گوجه فرنگی

دسته: سالم، گواهی شده
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

گوجه زیتونی

دسته: گواهی شده
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

بادمجان

دسته: سالم ، گواهی شده
وزن در بسته بندی:1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

کدو خورشتی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی(GAP) 

فلفل دلمه ای

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

فلفل قلمی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی ظروف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

فلفل کاپا

دسته: گواهی شده
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

هویج

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران

زردک

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

 کاهو پیچ

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

 کلم پیچ سفید

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

کلم پیچ قرمز

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

کلم بروکسل

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

کلم بروکلی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

گل کلم

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی(GAP)

چغندر لبویی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی:1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی(GAP)

شلغم

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

لوبیا سبز

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

سیب درختی زرد

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران- 11000

سیب درختی (رقم گالا)

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000 از شرکت گواه سبز

هلو

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

شلیل

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

زردآلو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

انگور

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: -
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

نارنگی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

پرتقال

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

به

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آلو سیاه

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آلو زرد

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و لیبل
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آلبالو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آلوچه (گوجه سبز)

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

توت فرنگی

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 300 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف طلقی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

قارچ صدفی

دسته: سالم 
وزن در بسته بندی: 300 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف یکبار مصرف فومی با روکش سلفون و برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی

شوید خشک

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 70 گرم 
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی(GAP) 

شنبلیله خشک

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 70 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

پیاز خشک شده

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تهیه شده از پیاز تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

فلفل قرمز خشک

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

لوبیا چیتی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

لوبیا سفید

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

لوبیا کرم

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

لوبیا فانتزی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

عدس

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

نخود

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

گندم سبوس دار

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

گندم پوست کنده

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

بلغور گندم

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

جو پوست کنده

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

بلغور جو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهی بازرسی از شرکت گواه سبز مطابق با استاندارد ملی ایران (مرز بیشینه آفت کش ها-غلات)

آرد کامل جو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 800 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آرد گندم سبوس دار

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 800 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

آرد برنج

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی:900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

سبوس برنج

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

برنج قهوه ای (سبوس دار)

 دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

برنج نیم دانه

 دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

برنج سفید

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 5 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در کیسه های پارچه ای
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران-11000

نان خشک گندم و جو

دسته: سالم
وزن/تعداد در بسته بندی: 4 عدد
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی با روکش سلفونی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تهیه شده از گندم و جو سالم

گردو

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

بادام سنگی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

مغز بادام

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده / روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

پسته

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم/ 1 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار:500 گرمی: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب، 1 کیلوگرمی: به صورت بسته بندی در توری های صنعتی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت BCS آلمان

مغز پسته وحشی

دسته: طبیعی و ارگانیک
وزن در بسته بندی: 300 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پلی کریستال به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک از اتحادیه اروپا

تخمه کدو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده / روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)

کشمش پلویی

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پاکت پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت BCS آلمان

خرما مضافتی

 دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 700 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در جعبه های مقوایی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا از شرکت CERES

خاکشیر

دسته:  طبیعی، سالم
وزن در بسته بندی:270 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی درظروف پلاستیکی جار (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)، جمع آورری شده از دشتستان های بکر و مناطق طبیعی

قدومه

دسته: طبیعی ، سالم
وزن در بسته بندی: 270 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی درظروف پلاستیکی جار (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی (GAP)، جمع آورری شده از دشتستان های بکر و مناطق طبیعی

زعفران

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 1 گرم، 4/6 گرم ( یک مثقال)
نوع عرضه در بازار: -
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک 

عسل چند گل

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تحت پوشش

عسل گون

 
دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده / روند تولید: تحت پوشش
 

دمنوش نعناع فلفلی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 30 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی درظروف پلاستیکی جار (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی ( G.A.P )

دمنوش به لیمو

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 30 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پلاستیکی جار (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تولید شده بر اساس عملیات خوب کشاورزی ( G.A.P )

چای به

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 85 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پلاستیکی (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: فرآوری بدون مواد نگهدارنده و شیمیایی

چای سیب

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 200 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پلاستیکی (پت) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: تهیه شده از سیب درختی ارگانیک، فرآوری بدون مواد نگهدارنده و شیمیایی

رب گوجه فرنگی

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی درظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: رب گیری به روش سنتی و بدون مواد افزودنی و نگهدارنده

رب انار رسمی و قجری

 دسته: ارگانیک 
وزن در بسته بندی: 300 گرم، 900 گرم
نوع عرضه در بازار: بسته بندی ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا از شرکت BCS

ترشی مخلوط

دسته: سالم
وزن در بسته بندی:900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: فرآوری شده به روش سنتی، بدون مواد نگهدارنده و افزودنی، تهیه شده از مواد اولیه سالم

ترشی لیته

دسته: سالم
وزن در بسته بندی:900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: بدون مواد نگهدارنده و افزودنی، تهیه شده از مواد اولیه سالم

خیار شور

دسته: سالم
وزن در بسته بندی:900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: بدون مواد نگهدارنده و افزودنی، تهیه شده از مواد اولیه سالم

کنسرو زیتون

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 900 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی درظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت بازرسی و گواهی شرکت BCS Oko-Garantie  آلمان

ماست

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 2 کیلوگرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پلاستیکی به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: عدم استفاده از هرگونه مواد شیمیایی و نگهدارنده در تمامی مراحل فرآوری و تولید

تخم مرغ

دسته: سالم و گواهی شده
وزن/تعداد در بسته بندی: 9 عدد، 15 عدد
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در جعبه های مقوایی درب دار به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: ارائه تغذیه سالم ، بدون آنتی بیوتیک و مناسب در کلیه مراحل رشد به مرغ ها

مرغ بدون آنتی بیوتیک

 دسته: گواهی شده
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در پلاستیک
نوع گواهی اخذ شده/ روند تولید: عدم استفاده از آنتی بیوتیک در طول دوره ی رشد مرغ 

گوشت قرمز

 
دسته: -
وزن در بسته بندی : متغیر
نوع عرضه در بازار : به صورت بسته بندی در ظرف
نوع گواهی اخذ شده : -
 

گوشت اردک

 دسته: سالم
وزن در بسته بندی: متغیر
نوع عرضه در بازار: -
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: پرورش یافته در مزارع برنج ارگانیک

روغن زیتون

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی:1 لیتر،3 لیتری
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف (حلب) فلزی
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت بازرسی و گواهی شرکت BCS Oko-Garantie آلمان

آب انار

 دسته: ارگانیک 
وزن در بسته بندی: 1 لیتر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در بطری های پلاستیکی
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا از Control union، دارای ایمنی و سلامت (سیب سلامت) از سازمان غذا و دارو، دارای گواهینامه HACCP

شربت انار

 دسته: ارگانیک 
وزن در بسته بندی: 650 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در بطری شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا از Control union، دارای ایمنی و سلامت (سیب سلامت) از سازمان غذا و دارو، دارای گواهینامه HACCP
...

رب انار

 دسته: ارگانیک 
وزن در بسته بندی: 330 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا از Control union، دارای ایمنی و سلامت (سیب سلامت) از سازمان غذا و دارو، دارای گواهینامه HACCP

سس انار

 دسته: ارگانیک 
وزن در بسته بندی: 330 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در بطری های پلاستیکی
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه ارگانیک مطابق با قوانین اتحادیه اروپا از Control union، دارای ایمنی و سلامت (سیب سلامت) از سازمان غذا و دارو، دارای گواهینامه HACCP

عسل

 دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه ارگانیک ایران-11000

شیره خرما

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 380 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف پت (پلی اتیلن) به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا

سرکه بالزامیک خرما

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 میلی لیتر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا

گلاب

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 410 میلی لیتر، 450 میلی لیتر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در بطری های شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک از انجمن خاک انگلستان 

عرقیجات

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 450 میلی لیتر
نوع عرضه در بازار: بسته بندی در بطری های شیشه ای به همراه برچسب
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای نشان ایمنی و سلامت ( سیب سلامت ) از سازمان غذا و دارو

چای سیاه سرگل بهاره

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 450 گرم 
نوع عرضه در بازار: بسته بندی شده در جعبه های مقوایی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارنده گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا ، امریکا

چای سیاه ممتاز

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 420 گرم 
نوع عرضه در بازار: بسته بندی شده در جعبه های مقوایی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارنده گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا ، امریکا

چای گل سرخ

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 200 گرم 
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در جعبه های مقوایی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارنده گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا ، امریکا

چای ترش و شیرین

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 420 گرم 
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی شده در جعبه های مقوایی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارنده گواهینامه ارگانیک اتحادیه اروپا ، امریکا

چای سیاه

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی شده در جعبه های مقوایی به همراه روکش پلاستیکی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: دارای استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ISO 9001-2008 از آکادمیRWTUV آلمان

چای سیاه

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی شده در جعبه های مقوایی به همراه روکش پلاستیکی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی، دارای پروانه بهداشت و بهره برداری

چای سبز

دسته: سالم
وزن در بسته بندی: 300 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی شده در جعبه های مقوایی به همراه روکش پلاستیکی
نوع گواهی اخذ شده/روند تولید: تولید شده مطابق با عملیات خوب کشاورزی، دارای پروانه بهداشت و بهره برداری

اسپاگتی

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

اسپاگتی لینگوینی

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

اسپاگتی رشته ای ( آشیانه ای)

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 250 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

پاستا پنه

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

پاستا فسیلی

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

لازانیا نیمه آماده

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در نایلون پلاستیکی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA

شکلات تلخ 72%

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی کاغذی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و بازرسی شرکت BCS 

شکلات تلخ 50%

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی کاغذی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و بازرسی شرکت BCS 

شکلات شیری

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی کاغذی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و بازرسی شرکت BCS 

شکلات مغزدار بادام

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی کاغذی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و بازرسی شرکت BCS 

شکلات مغزدار فندق

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 100 گرم
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی کاغذی چاپ خورده
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و بازرسی شرکت BCS 

روغن زیتون IL Mini (کودک)

دسته: ارگانیک
وزن در بسته بندی: 500 میلی لیتر
نوع عرضه در بازار: به صورت بسته بندی در ظروف فلزی (حلب)
نوع گواهی اخذ شده: دارای گواهینامه بین المللی ارگانیک اتحادیه اروپا تحت کنترل و گواهی  موسسه ایتالیایی ICEA